Uspešen zaključek projekta SAFE v okviru programa Erasmus+, ki starejšim državljanom po Evropi pomaga pri prepoznavanju lažnih novic
10 Jun, 2024

Projekt SAFE (Seniors’ Anti-Fake Education) obravnava posebne izzive, s katerimi se soočajo starejši, predvsem pri razlikovanju med resničnimi in lažnimi informacijami na internetu.

Študije kažejo, da so starejši odrasli v primerjavi z mlajšimi bolj nagnjeni k temu, da verjamejo lažnim novicam in jih delijo. Zato je cilj projekta SAFE izboljšati digitalno pismenost starejših, pri čemer se ne osredotoča le na osnovno upravljanje naprav, temveč tudi na medijsko pismenost, kritično mišljenje in sposobnost prepoznavanja zanesljivih spletnih informacij. Projekt vključuje inovativen program usposabljanja za izobraževalce odraslih, vrsto delavnic za starejše ter informacijsko in učno platformo za obe skupini. Cilj tega celovitega pristopa je opremiti starejše s potrebnimi spretnostmi za kritično ravnanje z digitalnimi vsebinami in izogibanje pastem spletnih dezinformacij.

Program za usposabljanje mentorjev – SAFE

Program za usposabljanje izobraževalcev zagotavlja celovit učni načrt in gradivo za usposabljanje izobraževalcev odraslih, ki delajo s starejšimi učenci. Ta mešani učni program ponuja starosti primerno strukturirano in nestrukturirano učenje, ki združuje srečanja pod vodstvom mentorja, samostojno učenje s pomočjo dostopnih in interaktivnih gradiv, sodelovalno učenje in razpravo med udeleženci. Vsebina je bila prilagojena petim različnim jezikom, da se zagotovi široka dostopnost in ustreznost v različnih kulturnih kontekstih.

Delavnice o lažnih novicah SAFE

V okviru projekta je bilo v vseh partnerskih državah organiziranih šest delavnic o lažnih novicah, namenjenih neposredno starejšim učencem. Na teh delavnicah je aktivno sodelovalo več kot 60 starejših in 60 izobraževalcev odraslih. Udeleženci so sodelovali v poglobljenih razpravah, izmenjali osebne izkušnje ter razvijali ključne digitalne kompetence in miselne spretnosti, ki so bistvene za krmarjenje po sodobnem digitalnem okolju in prepoznavanje lažnih novic.

Učna in informacijska platforma SAFE

Projekt SAFE je uvedel tudi spletno učno platformo z interaktivnimi dejavnostmi in tečaji, namenjenimi izobraževalcem odraslih in starejšim. Ta platforma zagotavlja celovit vir za nenehno učenje in sodelovanje ter zagotavlja, da je mogoče znanje in spretnosti, pridobljene v okviru projekta, ohranjati in izpopolnjevati.

Uspeh projekta SAFE je rezultat skupnih prizadevanj partnerjev: Ljudske univerze Ptuj v Sloveniji, Die Berater v Avstriji, BUPNET v Nemčiji, KMOP v Grčiji, CESIE v Italiji in CARDET na Cipru. Te organizacije so si skupaj močno prizadevale, da bi starejšim po vsej Evropi omogočile kritično obravnavo digitalnih vsebin in zaščito pred napačnimi ter lažnimi informacijami.

Za več informacij o projektu SAFE in dostop do virov obiščite spletno stran SAFE: safeseniors.eu