Senior′s Anti-Fake Education

Spletne dezinformacije so resna grožnja – od lažnih zdravil za COVID-19 do lažnih informacij o finančnih vprašanjih. Če lažnih novic ne morete ločiti od resničnih, ima to lahko resne posledice za fizično, duševno in finančno blaginjo posameznika – zlasti za starejše odrasle.

SAFE je projekt programa Erasmus+, katerega cilj je izboljšati sposobnost starejših (65+), da odkrivajo lažne novice na internetu, in sicer tako, da jim pomaga razvijati medijsko pismenost in sposobnosti kritičnega razmišljanja.

Naši cilji

^

Podpora digitalnemu vključevanju s krepitvijo medijske pismenosti in sposobnosti kritičnega razmišljanja starejših

^

Izobraževalcem odraslih zagotoviti strokovna znanja in orodja za razvijanje sposobnosti starejših ljudi za odkrivanje spletnih dezinformacij

^

Raba starostno občutljivih didaktičnih in metodoloških načel pri izobraževanju o digitalnih kompetencah za spodbujanje sodelovanja starejših v oblikah vseživljenjskega učenja