Το Έργο Erasmus+ SAFE ολοκληρώνεται επιτυχώς, εκπαιδεύοντας ηλικιωμένα άτομα σε όλη την Ευρώπη να ανιχνεύουν τις ψευδείς ειδήσεις
11 Ιούν, 2024

Το έργο SAFE (Seniors’ Anti-Fake Education – Εκπαίδευση Ενάντια στην Παραπληροφόρηση) εστιάζει στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα ως προς τη διάκριση των έγκυρων από τις ψευδείς πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Μελέτες δείχνουν ότι τα ηλικιωμένα άτομα επηρεάζονται πιο εύκολα από τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και είναι πιο επιρρεπή στο να τις κοινοποιήσουν, σε σύγκριση με τις νεότερες ηλικίες. Αντλώντας από αυτήν τη διαπίστωση, το έργο SAFE στοχεύει στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ηλικιωμένων ομάδων, πέρα από τις βασικές δεξιότητες χειρισμού της συσκευής, συμπεριλαμβάνοντας την ενίσχυση του γραμματισμού αναφορικά με τις λειτουργίες των μέσων ενημέρωσης, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ικανότητα ανίχνευσης αξιόπιστων πληροφοριών στον κυβερνοχώρο.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτών/-τριών που απευθύνεται σε εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων, μία σειρά εργαστηρίων για ηλικιωμένους/-ες εκπαιδευόμενους/-ες και ένα κέντρο πληροφόρησης και μάθησης που απευθύνεται και στις δύο ομάδες. Αυτή η ολιστική προσέγγιση επιδιώκει να εφοδιάσει τα ηλικιωμένα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διατηρούν μία κριτική στάση απέναντι στο ψηφιακό περιεχόμενο και να περιηγηθούν με ασφάλεια στο χώρο του διαδικτύου.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαιδευτών/-τριών SAFE

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαιδευτών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και συναφές εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων που εργάζονται με ηλικιωμένους/-ες εκπαιδευόμενους/-ες. Αυτό το πρόγραμμα μικτής μάθησης περιλαμβάνει δομημένη και μη δομημένη μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή κατηγορία στην οποία απευθύνεται, συνδυάζοντας μαθήματα υπό την καθοδήγηση του/της διδάσκοντα/-ουσας, την ασύγχρονη εκπαίδευση μέσα από την παροχή προσιτού και διαδραστικού υλικού μάθησης, τη συνεργατική μάθηση και το διάλογο μεταξύ συνομηλίκων. Το υλικό έχει προσαρμοστεί σε πέντε γλώσσες, εξασφαλίζοντας κατ’αυτόν τον τρόπο ευρεία προσβασιμότητα και εφαρμογή σε διαφορετικά πολιτισμικά συγκείμενα.

Εργαστήρια Ανίχνευσης Ψευδών Ειδήσεων του Έργου SAFE

Το έργο SAFE υλοποίησε σε όλες τις χώρες εταίρους μία σειρά από έξι εργαστήρια, τα οποία απευθύνονται άμεσα σε ηλικιωμένους/-ες εκπαιδευόμενους/-ες και περιστρέφονται γύρω από την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων. Τα εργαστήρια κατέγραψαν την ενεργό συμμετοχή περισσότερων από 60 ηλικιωμένων και 60 εκπαιδευτών/-τριών ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες/-ουσες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε εποικοδομητικές συζητήσεις, να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και να αναπτύξουν κριτικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες σκέψης, απαραίτητες για την ασφαλή τους πλοήγηση στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο.

Κέντρο Πληροφόρησης και Μάθησης SAFE

Το έργο SAFE εισήγαγε επίσης ένα διαδικτυακό κέντρο μάθησης, μία καθηλωτική πλατφόρμα με διαδραστικές δραστηριότητες και μαθήματα που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτές/-τριες ενηλίκων, όσο και σε ηλικιωμένα άτομα. Αυτή η πλατφόρμα παρέχει μία εκτενή πηγή συνεχούς μάθησης και ενασχόλησης, διασφαλίζοντας ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου και να διευρυνθούν.

Η επιτυχία του έργου SAFE αποτελεί απόδειξη της συνέργειας των εταίρων του: Ljudska Univerza Ptuj στη Σλοβενία, Die Berater στην Αυστρία, BUPNET στη Γερμανία, KMOP στην Ελλάδα, CESIE στην Ιταλία και CARDET στην Κύπρο. Μαζί, οι οργανισμοί αυτοί έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων πολιτών σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να τους/τις ωθήσουν σε μία περισσότερο κριτική εμπλοκή με το ψηφιακό περιεχόμενο, διδάσκοντάς τους πώς να προστατεύονται από την παραπληροφόρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SAFE και για πρόσβαση στις πηγές, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: SAFE: safeseniors.eu