Εκπαίδευση των ηλικιωμένων για το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων

Η διαδικτυακή παραπληροφόρηση αποτελεί σοβαρή απειλή – από ψεύτικες θεραπείες για το COVID-19 μέχρι ψευδείς πληροφορίες για οικονομικά θέματα. Η αδυναμία διάκρισης των ψευδών ειδήσεων από τις πραγματικές ειδήσεις μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη σωματική, συναισθηματική και οικονομική ευημερία ενός ατόμου – ιδίως για τους/τις ηλικιωμένους/ες.

Το SAFE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ηλικιωμένων (65+) να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τον γραμματισμό τους στα μέσα ενημέρωσης και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

^

Υποστήριξη της ψηφιακής ένταξης των ηλικιωμένων με την ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης

^

Παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων και εργαλείων στους/στις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων για την ανάπτυξη της ικανότητας των ηλικιωμένων να εντοπίζουν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο

^

Εφαρμογή διδακτικών και μεθοδολογικών αρχών ευαίσθητες στην ηλικία στην εκπαίδευση ψηφιακών ικανοτήτων για την προώθηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στη δια βίου μάθηση